ZAKOÑCZENIE PROJEKTU "PROFESJONALNA BARMANKA. PROFESJONALNY BARMAN".

10 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.". Program konferencji obejmował przedstawienie krótkiej charakterystyki projektu oraz omówienie osiągniętych rezultatów twardych i miękkich oraz produktów, którego dokonały koordynatorki projektu. Ponadto, uczniowie przygotowali mocktaile dla przybyłych gości oraz pokaz umiejętności, który obejmował wykonanie napojów w stylu klasycznym synchronicznym, w stylu flair oraz napojów flambirowanych. Podczas konferencji głos zabrała Pani Dyrektor ZSG mgr inż. Małgorzata Gosławska oraz przedstawiciele władz Łodzi i województwa łódzkiego oraz instytucji nadzorujących i współpracujących ze szkołą. Uroczystość uświetnił poczęstunek przygotowany przez Warsztat Szkolny.

Projekt "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman." realizowany był w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi w okresie 02.01.2012r. - 31.12.2013r. W ramach projektu 24 uczennice i 16 uczniów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach zawodowych z zakresu sztuki barmañskiej.

Program zajęć obejmował zajęcia z towaroznawstwa napojów, miksologii, sporządzania napojów w stylu klasycznym i flair, jak również z zakresu prawa, przedsiębiorczości i języka angielskiego zawodowego. Zajęcia odbywały się w naszej szkole w sali 306, którą zaadaptowano na pracownię barmañską. Prowadzili je nauczyciele naszej szkoły oraz doświadczeni trenerzy - barmani, bariści, sommelierzy. Ponadto uczniowie uczestniczyli w czterech warsztatach w łódzkich lokalach gastronomicznych oraz byli objęci indywidualnym doradztwem zawodowym. W sumie odbyło się 560 godzin zajęć, po 140 godzin dla każdej z grup.

W ramach projektu dokonano adaptacji pracowni 306, a także doposażono ją w sprzęt barowy i zastawę stołową. Zakupiono również sprzęt komputerowy i biurowy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.

Projekt "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman." współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Koordynatorki projektu: Klaudia Balcerowska, Iwona Wolska