Harmonogramy

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
„Szkoła mistrzostwa kulinarnego”
Październik 2016r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
„Szkoła mistrzostwa kulinarnego”
Październik 2016r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
„Szkoła mistrzostwa kulinarnego”
Listopad 2016r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
„Szkoła mistrzostwa kulinarnego”
Grudzień 2016r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” styczeń 2017r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” luty 2017r.

Planowany szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” marzec 2017r.

Planowany szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” kwiecień 2017r.

Plan zajęć na okres realizacji projektu

Planowany szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” maj 2017r.

Planowany szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” czerwiec 2017r.

Zad.1 1 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Nowoczesnych Technik Gastronomicznych (NTG)

Zad.1 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Nowoczesnych Technik Gastronomicznych (NTG)

Zad.1 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Nowoczesnych Technik Gastronomicznych (NTG) III edycja

Zad.1 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Nowoczesnych Technik Gastronomicznych (NTG) III edycja
(ciąg dalszy)

Zad.2 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Cateringu

Zad.2 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu cateringu

Zad.2 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu cateringu

Zad.2 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu cateringu
Harmonogram III edycja

Zad. 3 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Miksologii - barmaństwa - serwisu dyplomatycznego


Zad. 3 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Miksologii - barmaństwa - serwisu dyplomatycznego


Zad. 3 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Miksologii - barmaństwa - serwisu dyplomatycznego

Zadanie 3
Harmonogram zajęć z barmaństwa
dla 3. edycji

Zadanie 3
Harmonogram zajęć z miksologii i kelnerstwa
dla 4. edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z samozatrudnienia
Harmonogram zajęć z samozatrudnienia dla I edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z autoprezentacji Harmonogram zajęć z autoprezentacji dla I edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z samozatrudnienia
Harmonogram zajęć z samozatrudnienia dla II edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z autoprezentacji
Harmonogram zajęć z autoprezentacji dla II edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z autoprezentacji
Harmonogram zajęć z autoprezentacji dla I edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z autoprezentacji Harmonogram zajęć z autoprezentacji dla 3 edycji

Zad. 4 Indywidualne doradztwo zawodowe

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z samozatrudnienia
Harmonogram zajęć z samozatrudnienia dla III edycji

Zad. 4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: warsztaty z autoprezentacji
Harmonogram zajęć z autoprezentacji dla 3 edycji

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
Harmonogram zajęć z baristyki dla I edycji

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
Harmonogram zajęć z carvingu dla I edycji

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
Harmonogram zajęć z carvingu dla II edycji

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
Harmonogram zajęć z baristyki

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
Harmonogram zajęć z baristyki

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
Harmonogram zajęć z baristyki

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego Harmonogram zajęć „Etyka w zawodzie barmana”

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego Harmonogram zajęć „Etyka w zawodzie barmana”

Zad. 5 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego Harmonogram zajęć z carvingu dla III edycji

Zad. 8 Zajęcia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zakresie carvingu
Harmonogram zajęć z carvingu dla I edycji

Zad. 8 Zajęcia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zakresie carvingu
Harmonogram zajęć z carvingu dla II edycji

Zad. 8 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla nauczycieli Harmonogram zajęć z baristyki

Zad. 8 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla nauczycieli Harmonogram zajęć z baristyki

Zad. 8 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Technikum i ZSZ

Zad. 8 Dodatkowe kursy specjalistyczne dla nauczycieli Harmonogram zajęć z sommelierstwa

Zad. 9 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodoweji - studia podyplomowe.