Kadra Warsztatu Szkolnego

Kierownik Warsztatu:
mgr inż. Dorota Andrzejewska

Z-ca Kierownika Warsztatu:
mgr inż. Renata Błoch

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu:

Agata Wlazińska
mgr Anna Derach
mgr inż. Edyta Szewczyk
mgr inż. Ilona Pietrowska
mgr inż. Joanna Gadula
Joanna Papiewska
mgr Małgorzata Marciniak-Burska
mgr inż. Maria Dzielska
mgr Wioletta Witkowska