Kalendarz roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/17

Technikum nr 4

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

31.10.2016
22.12.2016
02.05.2017
01.06.2017
16.06.2017
04.05.2017 - matura
05.05.2017 - matura
08.05.2017 - matura

31.10.2016
22.12.2016
02.05.2017
01.06.2017
16.06.2017