Zespół Szkół Gastronomicznych, Łódź ul. Sienkiewicza 88

We wszystkich klasach naszego Technikum tradycyjnie kształcimy: najlepszych kucharzy, kelnerów, kierowników restauracji i specjalistów żywienia!

Film o szkole

Materiał promocyjny charakteryzujący Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi

Oferujemy kształcenie w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia

Technikum nr 4 - 4 letnie (j. angielski, j. francuski)

W klasach technikum j. francuski jest prowadzony od podstaw natomiast j. angielski jest prowadzony od podstaw i jako kontynuacja dla tych, którzy uczyli się go wcześniej.
Praktyki zawodowe w klasie 3 młodzież odbywa w warsztacie szkolnym lub renomowanych zakładach gastronomicznych.

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 6 klas

Rozszerzenia:
klasa A: matematyka i biologia
Klasy B, C, D: Wiedza o społeczeństwie i biologia
Klasy E, F: geografia i język angielski

    W trakcie kształcenia uczeń uzyskuje 2 kwalifikacje:

  1. Sporządzanie potraw i napojów zakończone egzaminem po 3 klasie.
  2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych zakończona egzaminem po I semestrze 4 klasy.

Zajęcia związane z zawodem (kwalifikacjami) np. technologia gastronomiczna, usługi gastronomiczne,pracownia sporządzania potraw odbywają się z podziałem na grupy w pracowniach specjalistycznych.
Poza umiejętnościami kucharskimi uczeń nabędzie umiejętności w zakresie: kelnerstwa, planowania i rozliczania imprez, planowania żywienia, carvingu, barmaństwa, cateringu.

Praktyki zawodowe w klasie 3 młodzież odbywa w warsztacie szkolnym lub renomowanych zakładach gastronomicznych (również w najlepszych łódzkich hotelach).

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - 3 letnia (j. angielski)

zawód: kucharz - 3 klasy

W zawodzie: kucharz, obowiązuje kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów. Na tę kwalifikację składają się dwa działy: Przechowywanie żywności oraz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Kwalifikacja potwierdzona jest egzaminem po 3 klasie.

Zajęcia związane z zawodem (kwalifikacjami) np. technologia gastronomiczna, pracownia gastronomiczna odbywają się z podziałem na grupy w pracowniach specjalistycznych.
W drugiej klasie uczniowie poznają język obcy zawodowy w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w warsztacie szkolnym i renomowanych restauracjach.