SZKOLNE KOŁO PCK w "Gastronomiku"- opiekun: Grzegorz Papiewski

Lata poprzednie


Rok szkolny 2016/2017

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJII ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

W dniu 24.03.2017r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad higieny osobistej, przestrzegania zasad zdrowego odżywiania, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, problematyki ochrony środowiska, profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków, zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym, zapobiegania urazom i wypadkom oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo na każdym etapie Olimpiady uczestnicy musieli indywidualnie przygotować i przeprowadzić projekt społeczny promujący aktywny styl życia w swoim środowisku lokalnym. Do etapu wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowała się uczennica klasy IV B TG, Marzena Kaźmierczak, która ostatecznie zajęła III miejsce.

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJII ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Dnia 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

W etapie rejonowym Olimpiady udział wzięła uczennica klasy IV B TG, Marzena Kaźmierczak, która zajęła I miejsce w Łodzi i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu.

Opiekun: Grzegorz Papiewski

Akcje lokalne i działania podejmowane przez Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2015/2016:

Opiekun: Grzegorz Papiewski

Młoda krew ratuje życie

09 września w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano wojewódzki finał turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Spośród szkół ponadgimnazjalnych, które wzięły udział w turnieju, Zespół Szkół Gastronomicznych uplasował się na II miejscu w Łodzi, w kategorii : „najwięcej oddanej krwi ogółem” oraz „w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły”. Młodzież naszej szkoły oddała łącznie 90,9 l krwi.

Najbliższa akcja oddawania krwi odbędzie się w szkole 27.09 (wtorek) w godzinach 8-12. Osoby, które oddały krew indywidualnie w Centrum Krwiodawstwa, proszone są o dostarczenie potwierdzenia opiekunowi Szkolnego Koła PCK. Wszystkich krwiodawców nagradzamy 30 punktami dodatnimi z zachowania.

Rok szkolny 2015/2016

Akcje lokalne i działania podejmowane przez Szkolne Koło PCK

Akcje lokalne i działania podejmowane przez Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2014/2015:

Rok szkolny 2014/2015

Nagroda za osiągniecia literackie

W dniu 11.12.2014, w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu literackiego, zorganizowanego przez Łódzki Odział Okręgowy PCK z okazji jubileuszu „95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”. W konkursie literackim oceniano prace uczniów w dwóch kategoriach: proza i poezja. Przedstawione prace swoją twórczością nawiązywały do promocji działalności Czerwonego Krzyża na Świecie. Uczennica Klasy II B TG, Marzena Kaźmierczak zajęła II miejsce w kategorii poezja. Gośćmi honorowymi gali był łódzki wicekurator Konrad Czyżyński oraz prezydent miasta Łodzi , pani Hanna Zdanowska. Gratulujemy Marzenie i życzymy dalszych sukcesów.

Wojewódzki finał turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”

12 września w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano wojewódzki finał turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Spośród 67 szkół ponadgimnazjalnych, które wzięły udział w turnieju, Zespół Szkół Gastronomicznych uplasował się na III miejscu w Łodzi, w kategorii: najwięcej oddanej krwi ogółem oraz w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia. Młodzież naszej szkoły oddała łącznie 65,25 l krwi. Najbliższa akcja oddawania krwi odbędzie się w szkole 21.10 (wtorek) w godzinach 8-12. Osoby, które oddały krew indywidualnie w Centrum Krwiodawstwa, proszone są o dostarczenie potwierdzenia opiekunowi Szkolnego Koła PCK (indywidualnie lub przez wychowawców). Wszystkich krwiodawców nagradzamy 30 punktami dodatnimi z zachowania.

Akcje lokalne współprowadzone przez Szkolne Koło PCK w bieżącym roku kalendarzowym: