Plan lekcji
016 11 22 23 24 106 110 język angielski 111 język francuski
112 matematyka 113 biologia 200 język angielsiki 200a 204 podstawy żywienia 205 język polski 206 język polski 207 język angielski
208 język polski 209 matematyka 210 geografia 308 historia 309 język polski 310 matematyka 304a pracownia obslugi konsumenta 306 pracownia obsługi konsumenta
400 religia h I pracownia technologiczna II pracownia technologiczna III pracownia technologiczna IV pracownia technologiczna Gm sala gimnastyczna sil silownia
G1 sala gimnastyczna k2 warsztat c1 warsztat c2 warsztat k warsztat sk1 warsztat sk2 warsztat M1 miasto
M2 miasto M3 miasto g garmaz o1 sala omówien 300