Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

  1. Katarzyna Koziróg
  2. Jakub Modrzyński
  3. Filip Złotocha