Finał konkursu "Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór".

W dniu 30 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole Finał VII edycji Konkursu dla Gimnazjalistów „Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór”. Tegoroczna tematyka poświęcona była wykorzystaniu w racjonalnym żywieniu ziół i przypraw.
W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w grudniu w 4 gimnazjach wzięło udział 62 uczniów. Do etapu ogólnołódzkiego zakwalifikowano 8 gimnazjalistów.
Podczas etapu ogólnołódzkiego uczniowie rozwiązywali test teoretyczny sprawdzający ich wiedzę nt. roli w żywieniu ziół i przypraw oraz prozdrowotnego stylu życia. Wszyscy przystąpili do etapu praktycznego. W etapie praktycznym zadaniem uczestników było rozpoznanie 10 popularnych przypraw.

Uczestnicy byli oceniani przez Komisję Konkursową w składzie:
p. dyr. Zenobia Zielińska - przewodnicząca Komisji
p. Maria Jagiełło - z-ca przewodniczącego Komisji
p. Katarzyna Bulińska - sekretarz Komisji
członkowie Komisji:
p. Elżbieta Trafalska
p. Agnieszka Kolmaga
p. Anna Fidrysiak
p. Robert Sadowski

Goście oraz uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji nt. „Zioła i przyprawy w racjonalnym żywieniu”, którą wygłosiła dr Agnieszka Kolmaga z Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Finał Konkursu uświetniły swoją obecnością p. Elżbieta Celer – wizytator z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, p. Jadwiga Morawiec z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz p. dr Elżbieta Trafalska - kierownik Zakładu Epidemiologii Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która od początku wspiera nas w działaniach na rzecz promocji racjonalnego żywienia i bierze udział w pracach Komisji Konkursowej.
Sponsorami nagród była Rada Rodziców w ZSG.

Laureatami VII edycji Konkursu dla Gimnazjalistów Racjonalne żywienie - twój najlepszy wybór zostali:
I miejsce - Zuzanna Nolbrzak - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, opiekun p. Urszula Sobecka
II miejsce - Natalia Krupińska - Publiczne Gimnazjum nr41, opiekun p. Magdalena Konkolewska
III miejsce - Julia Obszyńska - Publiczne Gimnazjum nr18 w Łodzi, opiekun p. Agnieszka Sokołowska

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz ich Opiekunom. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w Konkursie.

Podziękowania kierujemy do p. Anny Derach i p. Roberta Sadowskiego za pomoc organizacyjną.

Organizatorzy Konkursu: Maria Jagiełło, Katarzyna Bulińska

Finał konkursu "Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór".

W dniu 15 kwietnia 2016 r. odbył się w naszej szkole Finał VI edycji Konkursu dla Gimnazjalistów „Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór”. Tegoroczna tematyka poświęcona była wykorzystaniu w racjonalnym żywieniu orzechów i nasion suchych.

W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w grudniu w 7 gimnazjach wzięło udział 107 uczniów. Do etapu ogólnołódzkiego zakwalifikowano 14 gimnazjalistów. Podczas etapu ogólnołódzkiego uczniowie rozwiązywali test teoretyczny sprawdzający ich wiedzę nt. orzechów, nasion suchych i prozdrowotnego stylu życia. Po tej części wyłoniliśmy 6 finalistów Konkursu, którzy przystąpili do etapu praktycznego. Finaliści mieli do wykonania sałatki z wykorzystaniem nasion roślin strączkowych, z dodatkiem orzechów.

Uczestnicy byli oceniani przez Komisję Konkursową w składzie:

p. dyr. Zenobia Zielińska - przewodnicząca Komisji
p. Maria Jagiełło - z-ca przewodniczącego Komisji
p. Katarzyna Bulińska - sekretarz Komisji
członkowie Komisji:
p. Elżbieta Trafalska
p. Agnieszka Kolmaga
p. Urszula Sobecka
p. Katarzyna Jacek
p. Anna Błyskal
p. Edyta Cieślak

Goście oraz uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji nt. „ Orzechy i nasiona suche w racjonalnym żywieniu”, którą wygłosiła dr Agnieszka Kolmaga z Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Finał Konkursu uświetniły swoją obecnością p. Jadwiga Morawiec z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz p. dr Elżbieta Trafalska - kierownik Zakładu Epidemiologii Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która od początku wspiera nas w działaniach na rzecz promocji racjonalnego żywienia i bierze udział w pracach Komisji Konkursowej. Sponsorami nagród była Rada Rodziców w ZSG.

Laureatami VI edycji Konkursu dla Gimnazjalistów Racjonalne żywienie - twój najlepszy wybór zostali:

I miejsce Martyna Michalska – Gimnazjum nr 41 w Łodzi, opiekun p. Magdalena Konkolewska II miejsce Natalia Miara - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, opiekun p. Urszula Sobecka III miejsce ex aequo Anita Lipińska - Gimnazjum nr 43 w Łodzi, opiekun pani Krystyna Wypchło Karolina Ołubiec – Gimnazjum nr 6, opiekun pani Ewelina Szkudlarek

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz ich Opiekunom. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w Konkursie i zapraszamy do VII edycji.

Podziękowania kierujemy do p. Anny Błyskal, p. Anny Derach i p. Wioletty Witkowskiej za pomoc organizacyjną.

Organizatorzy Konkursu: Maria Jagiełło, Katarzyna Bulińska

Finał konkursu "Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór"(2015).

W dniu 13 marca 2015 r. odbył się w naszej szkole Finał V edycji Konkursu dla Gimnazjalistów „Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór”. Tegoroczna tematyka poświęcona była rybom i ich wykorzystaniu w racjonalnym żywieniu.
W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w grudniu w 7 gimnazjach wzięło udział 95 uczniów. Do etapu ogólnołódzkiego zakwalifikowano 14 gimnazjalistów.
Podczas etapu ogólnołódzkiego uczniowie rozwiązywali test teoretyczny sprawdzający ich wiedzę nt. ryb i prozdrowotnego stylu życia. Po tej części wyłoniliśmy 6 finalistów Konkursu, którzy przystąpili do etapu praktycznego. Finaliści mieli do wykonania sałatkę z tuńczyka.

Uczestnicy byli oceniani przez Komisję Konkursową w składzie:

p. dyr. Zenobia Zielińska - przewodnicząca Komisji
p. Maria Jagiełło - z-ca przewodniczącego Komisji
p. Katarzyna Bulińska - sekretarz Komisji
członkowie Komisji:
p. Elżbieta Trafalska
p.Wioletta Krakała
p. Urszula Sobecka
p. Małgorzata Burkin

Gościem specjalnym był wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, który wręczył nagrody Finalistom i powiedział wiele miłych słów na temat naszego konkursu.

Finał Konkursu uświetniła swoją obecnością p. dr Elżbieta Trafalska - kierownik Zakładu Epidemiologii Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która od początku wspiera nas w działaniach na rzecz promocji racjonalnego żywienia i bierze udział w pracach Komisji Konkursowej. Pani Trafalska wygłosiła prelekcję „Ryby w racjonalnym żywieniu”.

Sponsorami nagród była Rada Rodziców w ZSG.

Laureatami V edycji Konkursu dla Gimnazjalistów Racjonalne żywienie - twój najlepszy wybór zostali:

I miejsce Karolina Grzybek – Gimnazjum nr 18 w Łodzi, opiekun p. Agnieszka Sokołowska
II miejsce Kinga Dobrowolska - Gimnazjum w Rozprzy, opiekun p. Małgorzata Burkin
III miejsce ex aequo Klaudia Branicka i Szymon Wieczorek - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, opiekun p. Urszula Sobecka

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz ich opiekunom. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w Konkursie i zapraszamy do VI edycji.

Podziękowania kierujemy do p. Renaty Błoch, p. Anny Derach, p. Wioletty Witkowskiej i p. Edyty Cieślak za pomoc organizacyjną.

Organizatorzy Konkursu: Maria Jagiełło, Katarzyna Bulińska


Racjonalne żywienie – Twój najlepszy wybór V edycja Konkursu dla Gimnazjalistów

25 lutego odbył się II Etap Konkursu dla gimnazjalistów „Racjonalne Żywienie – Twój najlepszy wybór”. Trzynastu uczniów z siedmiu gimnazjów rozwiązywało test, na który złożyły się pytania dotyczące roli ryb w żywieniu oraz racjonalnego żywienia i prozdrowotnego stylu życia.

Do ścisłego finału – III etapu konkursu przeszli:

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i ich Opiekunom, a Finalistom gratulujemy!

Organizatorki konkursu:
Maria Jagiełło
Katarzyna Bulińska