Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

Dane dodatkowe (DOCX)

Oświadczenie o kwalifikowalności (DOCX)

Oświadczenie o wizerunku (DOC)

Oświadczenie uczestnika – załącznik 5 (DOCX)

Rekrutacja: listopad 2016 – II edycja

Zakończono proces rekrutacji do II edycji zajęć realizowanych w ramach Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3 W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji udział w projekcie rozpoczęło 49 uczniów (29K/20M). Po raz pierwszy do zajęć przystąpi 45 uczniów w tym 26K/19M; wszyscy to uczniowie Technikum
- W ramach zad. 1 w zajęciach specjalistycznych dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Nowoczesnych Technologii Gastronomicznych (NTG) uczestniczy 17 uczniów w tym 13K/4M w tym po raz pierwszy 15 uczniów -11K/4M; wszyscy to uczniowie Technikum
- W ramach zad. 2 w zajęciach specjalistycznych dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Cateringu uczestniczy 16 uczniów w tym 7K/9M w tym z Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest 8 uczniów w tym 3K/5M
- W ramach zad. 3 w Zajęciach specjalistycznych dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Miksologii - barmaństwa - serwisu dyplomatycznego uczestniczy 16 uczniów w tym: 9K/7M. Po raz pierwszy uczestniczy 14 uczniów w tym 8K/6M; w tym z Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest 2 uczniów w tym 1K/1M

Listy uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe dostępne są u Specjalisty ds. wdrożenia projektu w ZSG, w biurze projektu.

Rekrutacja wrzesień/październik 2016

Zakończono proces rekrutacji do I edycji zajęć realizowanych w ramach Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3 W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji udział w projekcie rozpoczęło 48 uczniów (24K/24M).

W ramach zad. 1 w zajęciach specjalistycznych dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Nowoczesnych Technologii Gastronomicznych (NTG) uczestniczy 16 uczniów w tym 9K/7M

W ramach zad. 2 w zajęciach specjalistycznych dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Cateringu uczestniczy 16 uczniów w tym 6K/10M

W ramach zad. 3 w Zajęciach specjalistycznych dla uczniów realizowanych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Miksologii - barmaństwa - serwisu dyplomatycznego uczestniczy 16 uczniów w tym: 9K/7M

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa dostępne są u Specjalisty ds. wdrożenia projektu w ZSG, w biurze projektu.

W ramach zad.9 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej - studia podyplomowe. 13 nauczycieli w tym 12K/1M podejmą studia podyplomowe od października 2016r

  1. "Food desing" Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 11K
  2. "Zalecenia żywieniowe osób zdrowych i chorych" - Dietetyka - Uniwersytet Medyczny - 1K
  3. Ergonomia BHP Politechnika Łódzka – 1M