48 rajd "Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r." - DOBRA 2010

W niedzielę 7 marca, z inicjatywy p. Aleksandry Izydorczyk (Szkolne Koło Turystyczne) i p. Zofii Wrześniewskiej (Samorząd Uczniowski), grupa 19 uczniów (z kl. IV a, b TG, II TU i 2 b ZSZ) wzięła udział w rajdzie krajoznawczo - historycznym. Rajd zorganizowany został przez łódzki oddział PTTK.

Młodzie¿ otrzymała materiały, dotyczące powstania styczniowego i bitwy pod Dobrą. Rajd rozpoczął się na przystanku Strykowska - Okólna. Następnie trasa wiodła do miejscowości Nowe Moskule, Dobra, Nowiny. Punktem docelowym był cmentarz w Dobrej, na którym znajduje się zbiorowa mogiła powstańców z 1863 r.

Cała trasa rajdu wyniosła 9, 5 km. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki i zaświadczenia o ukończeniu 48 rajdu - DOBRA 2010.

Celem rajdu było zainteresowanie uczniów turystyką pieszą oraz przeprowadzenie elementów lekcji historii w terenie. Wa¿ne było tak¿e zintegrowanie młodzie¿y i wspólne działanie w ramach Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Turystycznego.

Koło Turystyczne

Na przełomie lat 90 tych zaczęło działaæ Koło Turystyczne. Tradycją stało się rajdy i piesze wędrówki w których uczestniczą uczniowie " Gastronomika".

Opiekunem koła jest prof. Aleksandra Izydorczyk - nauczyciel wychowania fizycznego. W bie¿ącym roku szkolnym w miesiącach wrzesień - październik odbyły się integracyjne rajdy po Lesie Łagiewnickim w których brały udział klasy pierwsze.

Rajdy te miały na celu przede wszystkim :

W dn. 26 września odbył się XXIX Rajd Młodych Oszczędnych na trasie Łagiewniki - Arturówek (10 km) organizatorem był PTTK Łódź - Polesie. Udział brała klasa 2a ZSZ.

1. Justyna Boberska
2. Iza Cieplucha
3. Grzesiek Hmurski
4. Piotrek Janowicz
5. Marta Iwanow
6. Basia Ganasińska
7. Iza Miśkiewicz
8. Damian Nowakowski
9. Iza Pawlusek
10. Karolina Ratajczyk
11. Adam Oraczewski