Wychowawstwa - rok szkolny 2015/2016

Technikum

Klasy pierwsze

IA TŻiUG - Beata Dębińska
IB TŻiUG - Zofia Wrześniewska
IC TŻiUG - Elżbieta Kurowska
ID TŻiUG - Jolanta Krześlak
IE TŻiUG - Bulińska Katarzyna
IF TŻiUG - Edyta Cieślak-Kudła

Klasy drugie

IIA TŻiUG - Lucyna Białek
IIB TŻiUG - Barbara Strzałkowska
IIC TŻiUG - Ewa Saganowska
IID TŻiUG - Marcin Idczak
IIE TŻiUG - Przemysław Otto
IIF TŻiUG - Monika Markowska

Klasy trzecie

IIIA TŻiUG - Danuta Kolad
IIIB TŻiUG - Aneta Jamiałkowska - Pabian
IIIC TŻiUG - Klaudia Balcerowska
IIID TŻiUG - Katarzyna Zommer
IIIE TŻiUG - Małgorzata Węglewska
IIIF TŻiUG - Iwona Wolska

Klasy czwarte

IVA kelner - Bożena Bocheńska
IVB TŻiUG - Grzegorz Papiewski
IVC TŻiUG - Aleksandra Izydorczyk
IVD TŻiUG - Małgorzata Rochmińska
IVE TŻiUG - Maria Jagiełło
IVF TŻiUG - Jacek Krakowski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasy pierwsze

1a kucharz - Michał Dzielski
1b kucharz - Hanna Woźniak

Klasy drugie

2a kucharz - Agnieszka Osicka
2b kucharz - Elżbieta Lubińska
2c kucharz - Piotr Płaczek

Klasy trzecie

3a kucharz - Małgorzata Chojnacka
3b kucharz - Tomasz Gapiński
3c kucharz - Małgorzata Ryszawa