Konkurs dla uczniów klas I „ORZECHY I NASIONA SUCHE”

24 maja 2017 roku odbył się konkurs dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Tematyka konkursu dotyczyła roli orzechów i nasion suchych w żywieniu. Do pierwszego etapu przystąpiło 33 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu typu zamkniętego, związanego z tematyką wiodącą oraz zasadami zdrowego odżywiania. Do II etapu przystąpiło sześcioro finalistów. Ich zadaniem było rozpoznanie 10 nasion suchych i orzechów.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
I miejsce:  Zofia Urbankowska klasa IB
II miejsce:  Karolina Machlik klasa IB
III miejsce: Jakub Modrzyński klasa IA
       Piotr Popiołek  klasa IA
Pozostali finaliści:
       Karina Legiezińska klasa ID
       Wiktoria Sumera  klasa IE

Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące cząstkowe z przedmiotu towaroznawstwo żywności, punkty z zachowania, nagrody rzeczowe, dyplomy.
Pozostali finaliści otrzymali oceny bardzo dobre cząstkowe z przedmiotu towaroznawstwo żywności, punkty z zachowania, dyplomy.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a finalistom, w szczególności laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Organizatorzy: Maria Jagiełło, Katarzyna Bulińska

Konkurs dla klas pierwszych - Ryby w racjonalnym żywieniu

W dniach 21 i 23 października 2015 r. odbył się w naszej szkole konkurs skierowany dla klas pierwszych Ryby w racjonalnym żywieniu. Celem konkursu było:

Do części teoretycznej konkursu przystąpiło 26 uczniów i mieli do rozwiązania test czterokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Po I etapie wyłoniono 6 finalistów, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów z testu i zakwalifikowali się do etapu praktycznego:

1. Michalczyk Marika    kl. 1A  24 pkt/30pkt
2. Bauer Daniel      kl. 1A  23 pkt
3. Cieplik Natalia     kl. 1D  23 pkt
4. Kwiatkowska Patrycja  kl. 1A  22 pkt
5. Bogusiak Sandra     kl. 1A  21 pkt
6. Polit Karolina     kl. 1C  21 pkt

Podczas etapu praktycznego uczniowie mieli 60 minut na wykonanie sałatki z tuńczyka i jej podanie oraz posprzątanie stanowiska pracy. Zadanie praktyczne wykonywali korzystając z receptury gastronomicznej.

Komisja konkursowa w składzie:
p. dyr. Małgorzata Gosławska - przewodnicząca komisji
p. dyr. Zenobia Zielińska – z-ca przewodniczącej komisji
p. dyr. Agnieszka Lipska – członek komisji
p. Katarzyna Bulińska – sekretarz komisji
p. Anna Przybylska – członek komisji
p. Joanna Kalicka – członek komisji
p. Maria Jagiełło – członek komisji
po podliczeniu punktów z etapu teoretycznego i praktycznego podjęła następujący werdykt:

I miejsce – Daniel Bauer kl. IA
II miejsce – Sandra Bogusiak kl. IA
III miejsce – Natalia Cieplik kl. ID

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Organizatorzy: K. Bulińska, M. Jagiełło

Mądre żywienie, zdrowe pokolenie

Nasza szkoła od r. szk. 2014/2015 bierze udział w programie edukacyjno-badawczym „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów, ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Mamy nadzieję, że działania podejmowane w ramach programu pomogą ukształtować młodych, świadomych konsumentów oraz przyczynią się do mądrych wyborów żywieniowych współczesnej młodzieży.

Szkolni koordynatorzy programu:
Maria Jagiełło, Katarzyna Bulińska